ThinKNX

Dotykové panely KNX, logické moduly a gatewaye

ThinKNX vizualizace je unikátní především svým inovativním a moderním designem, ale i jednoduchostí svého uživatelského rozhraní. Uživatel sám, bez zásahu programátora, si může zvolit, pro jaké proměnné chce vytvořit graf nebo si pro kteroukoli funkci nebo scénu může vytvořit časový kalendář. Stejně tak scény jsou vytvářeny přímo uživatelem a to včetně výběru funkcí, které do ní zahrne.

Aplikace na iOS, Android, PC i Mac je zdarma bez jakýchkoli licencí, poplatků a omezení.

Vizualizace ThinKNX - základní menu
Vizualizace ThinKNX - základní menu

Integrátoři ocení také možnost používání LUA scriptů nebo použití IP rozhraní jako gatewaye do systémů ModBus, SONOS, Lutron či Philips Hue.

Grafy, scény nebo schedulery se tvoří snadno a může si je nakonfigurovat i vytvořit sám uživatel.

Panely i servery ThinKNX slouží zároveň jako KNX net/IP rozhraní, čímž se jejich použití výrazně prolevňuje. Použití panelu se stává zajímavé i tím, že na panelech je standardně osazen teplotní sensor.